22/8/08

Modelos de alegacións para os propietarios de vivendas situadas dentro do perímetro de actuación do vial ou nas proximidades

  • Modelo 1: Vivendas no perímetro do vial, mais que non van a ser derrubadas
  • Modelo 1a: A mesma que a anterior, pero centrada no caso de persoas con problemas respiratorios
  • Modelo 2: Vivendas nas proximidades do vial

0 comentarios: