22/8/08

Modelos de alegacións con argumentacións de tipo xeral

  • Modelo 5 (alegación baseada na enquisa levada a cabo polos redactores do Proxecto Vigo Íntegra)
  • Modelo 6 (alegación con argumentos estrictamente técnicos)

0 comentarios: